Từ khóa tìm kiếm: họp chính phủ với địa phương

"Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thoả mãn với những kết quả đã đạt được"
"Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thoả mãn với những kết quả đã đạt được"

VOV.VN - VOV xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến cuối năm giữa Chính phủ với 63 địa phương.

"Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thoả mãn với những kết quả đã đạt được"

"Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thoả mãn với những kết quả đã đạt được"

VOV.VN - VOV xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến cuối năm giữa Chính phủ với 63 địa phương.