Từ khóa tìm kiếm: họp Hội đồng nhân dân

Chỉ tiêu phát triển làm “nóng” phiên họp Hội đồng nhân dân TP HCM
Chỉ tiêu phát triển làm “nóng” phiên họp Hội đồng nhân dân TP HCM

VOV.VN - Ủy ban nhân dân TP HCM đưa ra chỉ tiêu thành lập mới 50.000 doanh nghiệp trong năm 2017.

Chỉ tiêu phát triển làm “nóng” phiên họp Hội đồng nhân dân TP HCM

Chỉ tiêu phát triển làm “nóng” phiên họp Hội đồng nhân dân TP HCM

VOV.VN - Ủy ban nhân dân TP HCM đưa ra chỉ tiêu thành lập mới 50.000 doanh nghiệp trong năm 2017.