Từ khóa tìm kiếm: hợp tác quốc phòng Nga-Lào

Nga tiếp nhận 30 chiếc xe tăng T-34 từ Lào
Nga tiếp nhận 30 chiếc xe tăng T-34 từ Lào

Các xe tăng T-34 nói trên sẽ được sử dụng trong các buổi lễ mừng ngày Chiến thắng tại các thành phố Nga.

Nga tiếp nhận 30 chiếc xe tăng T-34 từ Lào

Nga tiếp nhận 30 chiếc xe tăng T-34 từ Lào

Các xe tăng T-34 nói trên sẽ được sử dụng trong các buổi lễ mừng ngày Chiến thắng tại các thành phố Nga.