Từ khóa tìm kiếm: hợp tác sản xuất nông nghiệp

Nông nghiệp chuỗi giá trị kinh tế cao - hướng đi bền vững ở Lai Châu
Nông nghiệp chuỗi giá trị kinh tế cao - hướng đi bền vững ở Lai Châu

VOV.VN - Nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên làm giàu.

Nông nghiệp chuỗi giá trị kinh tế cao - hướng đi bền vững ở Lai Châu

Nông nghiệp chuỗi giá trị kinh tế cao - hướng đi bền vững ở Lai Châu

VOV.VN - Nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên làm giàu.

Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác về nông nghiệp
Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác về nông nghiệp

VOV.VN - Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật, ứng dụng những công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp.

Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác về nông nghiệp

Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác về nông nghiệp

VOV.VN - Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật, ứng dụng những công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp.