Từ khóa tìm kiếm: Hợp tác Tam giác phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tìm kiếm động lực tăng trưởng kinh tế mới
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tìm kiếm động lực tăng trưởng kinh tế mới

VOV.VN - Toàn văn Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS 6.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tìm kiếm động lực tăng trưởng kinh tế mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tìm kiếm động lực tăng trưởng kinh tế mới

VOV.VN - Toàn văn Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS 6.