Từ khóa tìm kiếm: họp tác xã nông nghiệp

Ngày càng nhiều HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản
Ngày càng nhiều HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Số lượng Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản tại tỉnh Hậu Giang ngày càng nhiều, đáp ứng được nhu cầu phục vụ trong sản xuất, kinh doanh, giảm giá thành...

Ngày càng nhiều HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản

Ngày càng nhiều HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Số lượng Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản tại tỉnh Hậu Giang ngày càng nhiều, đáp ứng được nhu cầu phục vụ trong sản xuất, kinh doanh, giảm giá thành...

Phát triển kinh tế tập thể mang lại hiệu quả cao ở Đà Nẵng
Phát triển kinh tế tập thể mang lại hiệu quả cao ở Đà Nẵng

VOV.VN - TP. Đà Nẵng có 119 Hợp tác xã với gần 9500 thành viên tham gia. Mô hình kinh tế tập thể, HTX đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế địa phương. 

Phát triển kinh tế tập thể mang lại hiệu quả cao ở Đà Nẵng

Phát triển kinh tế tập thể mang lại hiệu quả cao ở Đà Nẵng

VOV.VN - TP. Đà Nẵng có 119 Hợp tác xã với gần 9500 thành viên tham gia. Mô hình kinh tế tập thể, HTX đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế địa phương. 

Hợp tác xã “khởi nghiệp” cần tăng cường tính liên kết
Hợp tác xã “khởi nghiệp” cần tăng cường tính liên kết

VOV.VN - Các mô hình hợp tác xã do thanh niên khởi nghiệp cần thúc đẩy liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản là tất yếu trong xu thế hội nhập.

Hợp tác xã “khởi nghiệp” cần tăng cường tính liên kết

Hợp tác xã “khởi nghiệp” cần tăng cường tính liên kết

VOV.VN - Các mô hình hợp tác xã do thanh niên khởi nghiệp cần thúc đẩy liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản là tất yếu trong xu thế hội nhập.

Hiệu quả từ mô hình trồng cây ăn quả tập trung ở Sơn La
Hiệu quả từ mô hình trồng cây ăn quả tập trung ở Sơn La

VOV.VN - Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Nà Sản giúp phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho bà con nông dân tiểu khu Nà Sản, xã Hát Lót (Mai Sơn, Sơn La).

Hiệu quả từ mô hình trồng cây ăn quả tập trung ở Sơn La

Hiệu quả từ mô hình trồng cây ăn quả tập trung ở Sơn La

VOV.VN - Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Nà Sản giúp phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho bà con nông dân tiểu khu Nà Sản, xã Hát Lót (Mai Sơn, Sơn La).

Tín hiệu vui từ tái cơ cấu ngành nông nghiệp Kiên Giang
Tín hiệu vui từ tái cơ cấu ngành nông nghiệp Kiên Giang

VOV.VN - Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững bước đầu giúp ngành nông nghiệp Kiên Giang phát triển trở lại.

Tín hiệu vui từ tái cơ cấu ngành nông nghiệp Kiên Giang

Tín hiệu vui từ tái cơ cấu ngành nông nghiệp Kiên Giang

VOV.VN - Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững bước đầu giúp ngành nông nghiệp Kiên Giang phát triển trở lại.

Phát triển 15.000 hợp tác xã nhằm gia tăng giá trị cho hộ nông dân
Phát triển 15.000 hợp tác xã nhằm gia tăng giá trị cho hộ nông dân

VOV.VN - Sứ mệnh của hợp tác xã trong nông nghiệp đầu vào và đầu ra đều muốn gia tăng giá trị hộ nông dân, tăng thu nhập hộ nông dân.

Phát triển 15.000 hợp tác xã nhằm gia tăng giá trị cho hộ nông dân

Phát triển 15.000 hợp tác xã nhằm gia tăng giá trị cho hộ nông dân

VOV.VN - Sứ mệnh của hợp tác xã trong nông nghiệp đầu vào và đầu ra đều muốn gia tăng giá trị hộ nông dân, tăng thu nhập hộ nông dân.

HTX phải trở thành hạt nhân để liên kết với doanh nghiệp
HTX phải trở thành hạt nhân để liên kết với doanh nghiệp

VOV.VN - Khẳng định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 98 về chính sách phát triển 15.000 hợp tác xã.

HTX phải trở thành hạt nhân để liên kết với doanh nghiệp

HTX phải trở thành hạt nhân để liên kết với doanh nghiệp

VOV.VN - Khẳng định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 98 về chính sách phát triển 15.000 hợp tác xã.

Hợp tác xã nông nghiệp ở Gia Lai: Trở đi mắc vốn, trở lại mắc hạ tầng
Hợp tác xã nông nghiệp ở Gia Lai: Trở đi mắc vốn, trở lại mắc hạ tầng

VOV.VN - Với nhiều bất cập trong quá trình hoạt động và tình trạng "trở đi mắc vốn, trở lại mắc hạ tầng", đa số hợp tác xã trong tình trạng kém hiệu quả

Hợp tác xã nông nghiệp ở Gia Lai: Trở đi mắc vốn, trở lại mắc hạ tầng

Hợp tác xã nông nghiệp ở Gia Lai: Trở đi mắc vốn, trở lại mắc hạ tầng

VOV.VN - Với nhiều bất cập trong quá trình hoạt động và tình trạng "trở đi mắc vốn, trở lại mắc hạ tầng", đa số hợp tác xã trong tình trạng kém hiệu quả

Hợp tác xã nông nghiệp khó tiếp cận vốn vay
Hợp tác xã nông nghiệp khó tiếp cận vốn vay

VOV.VN - Các hợp tác xã nông nghiệp rất khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng do không có tài sản đảm bảo.

Hợp tác xã nông nghiệp khó tiếp cận vốn vay

Hợp tác xã nông nghiệp khó tiếp cận vốn vay

VOV.VN - Các hợp tác xã nông nghiệp rất khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng do không có tài sản đảm bảo.

Liên kết sản xuất và tiêu thụ rau củ an toàn cho hiệu quả kinh tế cao
Liên kết sản xuất và tiêu thụ rau củ an toàn cho hiệu quả kinh tế cao

VOV.VN - Nhiều hợp tác xã ở tỉnh Đắc Nông mang lại hiệu quả kinh tế cao do có sự gắn kết giữa sản xuất và bao tiêu sản phẩm đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng.

Liên kết sản xuất và tiêu thụ rau củ an toàn cho hiệu quả kinh tế cao

Liên kết sản xuất và tiêu thụ rau củ an toàn cho hiệu quả kinh tế cao

VOV.VN - Nhiều hợp tác xã ở tỉnh Đắc Nông mang lại hiệu quả kinh tế cao do có sự gắn kết giữa sản xuất và bao tiêu sản phẩm đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng.