Từ khóa tìm kiếm: hợp tác xã rau an toàn

Phát triển kinh tế tập thể mang lại hiệu quả cao ở Đà Nẵng
Phát triển kinh tế tập thể mang lại hiệu quả cao ở Đà Nẵng

VOV.VN - TP. Đà Nẵng có 119 Hợp tác xã với gần 9500 thành viên tham gia. Mô hình kinh tế tập thể, HTX đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế địa phương. 

Phát triển kinh tế tập thể mang lại hiệu quả cao ở Đà Nẵng

Phát triển kinh tế tập thể mang lại hiệu quả cao ở Đà Nẵng

VOV.VN - TP. Đà Nẵng có 119 Hợp tác xã với gần 9500 thành viên tham gia. Mô hình kinh tế tập thể, HTX đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế địa phương. 

Bài 1: Chỉ 1,5% rau an toàn vào được siêu thị
Bài 1: Chỉ 1,5% rau an toàn vào được siêu thị

VOV.VN - Trồng theo quy trình, có nhật ký giám sát, đáp ứng đủ tiêu chí của rau an toàn (RAT) nhưng đến khi tiêu thụ lại được đưa ra chợ đầu mối đổ buôn.

Bài 1: Chỉ 1,5% rau an toàn vào được siêu thị

Bài 1: Chỉ 1,5% rau an toàn vào được siêu thị

VOV.VN - Trồng theo quy trình, có nhật ký giám sát, đáp ứng đủ tiêu chí của rau an toàn (RAT) nhưng đến khi tiêu thụ lại được đưa ra chợ đầu mối đổ buôn.