Từ khóa tìm kiếm: hốt bạc ngày Tết

Tết: Nhiều dịch vụ quá tải, giá tăng gấp đôi vẫn phải từ chối khách
Tết: Nhiều dịch vụ quá tải, giá tăng gấp đôi vẫn phải từ chối khách

VOV.VN - Làm đẹp, rửa xe, thịt gà thuê... là những dịch vụ đắt khách ngày Tết. Nhiều cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải, phải từ chối khách hàng vì quá đông.  

Tết: Nhiều dịch vụ quá tải, giá tăng gấp đôi vẫn phải từ chối khách

Tết: Nhiều dịch vụ quá tải, giá tăng gấp đôi vẫn phải từ chối khách

VOV.VN - Làm đẹp, rửa xe, thịt gà thuê... là những dịch vụ đắt khách ngày Tết. Nhiều cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải, phải từ chối khách hàng vì quá đông.