Từ khóa tìm kiếm: hquản trị nguồn nước

IPU thông qua dự thảo Nghị quyết quản trị nguồn nước
IPU thông qua dự thảo Nghị quyết quản trị nguồn nước

VOV.VN - Dự thảo nghị quyết  nhắc lạị việc thiết lập các hệ thống quản trị nước tốt, xây dựng một thế giới đảm bảo an ninh nguồn nước cho mọi người. 

IPU thông qua dự thảo Nghị quyết quản trị nguồn nước

IPU thông qua dự thảo Nghị quyết quản trị nguồn nước

VOV.VN - Dự thảo nghị quyết  nhắc lạị việc thiết lập các hệ thống quản trị nước tốt, xây dựng một thế giới đảm bảo an ninh nguồn nước cho mọi người.