Từ khóa tìm kiếm: hương mại nội địa

Thương mại điện tử bán lẻ đạt phấn đấu đạt 10 tỷ USD vào năm 2020
Thương mại điện tử bán lẻ đạt phấn đấu đạt 10 tỷ USD vào năm 2020

Thống kê đến năm 2015, doanh thu từ thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam đạt 4,07 tỷ USD, tăng gấp 5 lần so với năm 2012.

Thương mại điện tử bán lẻ đạt phấn đấu đạt 10 tỷ USD vào năm 2020

Thương mại điện tử bán lẻ đạt phấn đấu đạt 10 tỷ USD vào năm 2020

Thống kê đến năm 2015, doanh thu từ thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam đạt 4,07 tỷ USD, tăng gấp 5 lần so với năm 2012.