Từ khóa tìm kiếm: hương vị tuyệt vời

Ớt hiếm charapita có giá hơn 500 triệu đồng/kg
Ớt hiếm charapita có giá hơn 500 triệu đồng/kg

Ớt hiểm charapita cực kì cay có giá thấp nhất là 25.800 USD/kg (tương đương với khoảng 570 triệu đồng).

Ớt hiếm charapita có giá hơn 500 triệu đồng/kg

Ớt hiếm charapita có giá hơn 500 triệu đồng/kg

Ớt hiểm charapita cực kì cay có giá thấp nhất là 25.800 USD/kg (tương đương với khoảng 570 triệu đồng).