Từ khóa tìm kiếm: Huxley

Video: Cảm động cảnh chú chó bịn rịn giữ chân cậu chủ khi tới trường
Video: Cảm động cảnh chú chó bịn rịn giữ chân cậu chủ khi tới trường

VOV.VN - Mỗi sáng chú chó Huxley 5 tháng tuổi lại lấy móng ôm ghì lấy chân cậu chủ Moss chỉ để ngăn cậu chủ tới trường ở Balham, London.

Video: Cảm động cảnh chú chó bịn rịn giữ chân cậu chủ khi tới trường

Video: Cảm động cảnh chú chó bịn rịn giữ chân cậu chủ khi tới trường

VOV.VN - Mỗi sáng chú chó Huxley 5 tháng tuổi lại lấy móng ôm ghì lấy chân cậu chủ Moss chỉ để ngăn cậu chủ tới trường ở Balham, London.