Từ khóa tìm kiếm: hủy chuyến

Vietnam Airlines bồi thường hơn 6,2 tỷ đồng cho khách
Vietnam Airlines bồi thường hơn 6,2 tỷ đồng cho khách

Vietnam Airlines phải bồi thường hơn 6,2 tỷ đồng cho hành khách là do hủy chuyến, chuyến  bay chậm kéo dài…

Vietnam Airlines bồi thường hơn 6,2 tỷ đồng cho khách

Vietnam Airlines bồi thường hơn 6,2 tỷ đồng cho khách

Vietnam Airlines phải bồi thường hơn 6,2 tỷ đồng cho hành khách là do hủy chuyến, chuyến  bay chậm kéo dài…