Từ khóa tìm kiếm: huy động nguồn lực chống biến đổi khí hậu

Huy động nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
Huy động nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

VOV.VN - Đại diện các nước đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm chống biến đổi khí hậu, trong đó có sự tham gia đóng góp tài chính của nhiều doanh nghiệp tư nhân.

Huy động nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Huy động nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

VOV.VN - Đại diện các nước đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm chống biến đổi khí hậu, trong đó có sự tham gia đóng góp tài chính của nhiều doanh nghiệp tư nhân.