Từ khóa tìm kiếm: Huyện đảo Lý Sơn

Đưa vào sử dụng Nhà chờ tàu cao tốc Lý Sơn- Sa Kỳ

VOV.VN - Công trình có tổng mức đầu từ gần 400 triệu đồng, từ nguồn ngân sách địa phương.