Từ khóa tìm kiếm: huyện U Minh Thượng

Kỷ luật hàng chục cán bộ ở huyện U Minh Thượng, Kiên Giang
Kỷ luật hàng chục cán bộ ở huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

VOV.VN - Các cán bộ này bị kỷ luật vì liên quan đến sai phạm trong hỗ trợ người dân trồng lúa.

Kỷ luật hàng chục cán bộ ở huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

Kỷ luật hàng chục cán bộ ở huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

VOV.VN - Các cán bộ này bị kỷ luật vì liên quan đến sai phạm trong hỗ trợ người dân trồng lúa.