Từ khóa tìm kiếm: Huyện ủy Chư Pưh

Cách chức vụ trong Đảng của Phó Chủ tich HĐND thị trấn dùng bằng giả
Cách chức vụ trong Đảng của Phó Chủ tich HĐND thị trấn dùng bằng giả

VOV.VN - Huyện ủy Chư Pưh quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Đông bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Cách chức vụ trong Đảng của Phó Chủ tich HĐND thị trấn dùng bằng giả

Cách chức vụ trong Đảng của Phó Chủ tich HĐND thị trấn dùng bằng giả

VOV.VN - Huyện ủy Chư Pưh quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Đông bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.