Từ khóa tìm kiếm: hy vọng lâu dài

Lệnh ngừng bắn tại Libya: Hi vọng sống cho “vùng đất khói lửa”
Lệnh ngừng bắn tại Libya: Hi vọng sống cho “vùng đất khói lửa”

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế đã ngay lập tức hoan nghênh và gọi thỏa thuận ngừng bắn lâu dài tại Libya là một “bước ngoặt cho hòa bình”.

Lệnh ngừng bắn tại Libya: Hi vọng sống cho “vùng đất khói lửa”

Lệnh ngừng bắn tại Libya: Hi vọng sống cho “vùng đất khói lửa”

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế đã ngay lập tức hoan nghênh và gọi thỏa thuận ngừng bắn lâu dài tại Libya là một “bước ngoặt cho hòa bình”.