Từ khóa tìm kiếm: JICA Việt Nam

JICA và Việt Nam ký hai hiệp định vay vốn tổng giá trị 21 tỷ Yên
JICA và Việt Nam ký hai hiệp định vay vốn tổng giá trị 21 tỷ Yên

VOV.VN - JICA và Việt Nam vừa ký hai hiệp định vay vốn tổng giá trị 21 tỷ Yên nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

JICA và Việt Nam ký hai hiệp định vay vốn tổng giá trị 21 tỷ Yên

JICA và Việt Nam ký hai hiệp định vay vốn tổng giá trị 21 tỷ Yên

VOV.VN - JICA và Việt Nam vừa ký hai hiệp định vay vốn tổng giá trị 21 tỷ Yên nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhật Bản tài trợ hơn 166 tỷ yên cho ba dự án lớn của Việt Nam
Nhật Bản tài trợ hơn 166 tỷ yên cho ba dự án lớn của Việt Nam

VOV.VN - JICA vừa ký với Việt Nam các hiệp định vốn vay ODA với tổng giá trị 166,124 tỷ Yên cho ba dự án lớn.

Nhật Bản tài trợ hơn 166 tỷ yên cho ba dự án lớn của Việt Nam

Nhật Bản tài trợ hơn 166 tỷ yên cho ba dự án lớn của Việt Nam

VOV.VN - JICA vừa ký với Việt Nam các hiệp định vốn vay ODA với tổng giá trị 166,124 tỷ Yên cho ba dự án lớn.

Nhật cấp vốn ODA cho 4 dự án hạ tầng tại Việt Nam
Nhật cấp vốn ODA cho 4 dự án hạ tầng tại Việt Nam

VOV.VN - Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) ký với Chính phủ Việt Nam các hiệp định vốn vay ODA giá trị 95,167 tỷ Yên cho bốn dự án hạ tầng.

Nhật cấp vốn ODA cho 4 dự án hạ tầng tại Việt Nam

Nhật cấp vốn ODA cho 4 dự án hạ tầng tại Việt Nam

VOV.VN - Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) ký với Chính phủ Việt Nam các hiệp định vốn vay ODA giá trị 95,167 tỷ Yên cho bốn dự án hạ tầng.

JICA tiếp tục hỗ trợ dự án tăng cường bảo trì đường bộ giai đoạn II
JICA tiếp tục hỗ trợ dự án tăng cường bảo trì đường bộ giai đoạn II

VOV.VN - Dự án Giai đoạn II dự kiến sẽ được triển khai từ tháng 12/2014 trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác Kĩ thuật kí ngày 20/10/1998.

JICA tiếp tục hỗ trợ dự án tăng cường bảo trì đường bộ giai đoạn II

JICA tiếp tục hỗ trợ dự án tăng cường bảo trì đường bộ giai đoạn II

VOV.VN - Dự án Giai đoạn II dự kiến sẽ được triển khai từ tháng 12/2014 trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác Kĩ thuật kí ngày 20/10/1998.