Từ khóa tìm kiếm: Juho Sarvikas

Giám đốc sản phẩm của HMD Global từ chức sau 15 năm gắn bó
Giám đốc sản phẩm của HMD Global từ chức sau 15 năm gắn bó

Giám đốc sản phẩm hiện tại của HMD Global, ông Juho Sarvikas đã tuyên bố rời khỏi công ty sau 15 năm gắn bó với Nokia trước khi chuyển sang với HMD Global.

Giám đốc sản phẩm của HMD Global từ chức sau 15 năm gắn bó

Giám đốc sản phẩm của HMD Global từ chức sau 15 năm gắn bó

Giám đốc sản phẩm hiện tại của HMD Global, ông Juho Sarvikas đã tuyên bố rời khỏi công ty sau 15 năm gắn bó với Nokia trước khi chuyển sang với HMD Global.