Từ khóa tìm kiếm: kẽ hở cho sai phạm

Buông lỏng quản lý xây dựng quy hoạch đô thị: Kẽ hở cho sai phạm
Buông lỏng quản lý xây dựng quy hoạch đô thị: Kẽ hở cho sai phạm

VOV.VN -Không chỉ quản lý còn nhiều lỗ hổng mà chất lượng xây dựng theo quy hoạch ở các đô thị cũng không ít hạn chế. 

Buông lỏng quản lý xây dựng quy hoạch đô thị: Kẽ hở cho sai phạm

Buông lỏng quản lý xây dựng quy hoạch đô thị: Kẽ hở cho sai phạm

VOV.VN -Không chỉ quản lý còn nhiều lỗ hổng mà chất lượng xây dựng theo quy hoạch ở các đô thị cũng không ít hạn chế.