Từ khóa tìm kiếm: Ken Cuccinelli

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Giám đốc Cơ quan Di trú và nhập tịch
Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Giám đốc Cơ quan Di trú và nhập tịch

Ngày 10/6, cựu Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Virginia Ken Cuccinelli bắt đầu tiếp nhận vị trí quyền Giám đốc của Cơ quan Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS).

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Giám đốc Cơ quan Di trú và nhập tịch

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Giám đốc Cơ quan Di trú và nhập tịch

Ngày 10/6, cựu Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Virginia Ken Cuccinelli bắt đầu tiếp nhận vị trí quyền Giám đốc của Cơ quan Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS).