Từ khóa tìm kiếm: kênh đối thoại

VBF 2019: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển DN
VBF 2019: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển DN

VOV.VN - Diễn đàn tập trung đề xuất giải pháp nhằm khơi dậy sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân; thu hút đầu tư…

VBF 2019: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển DN

VBF 2019: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển DN

VOV.VN - Diễn đàn tập trung đề xuất giải pháp nhằm khơi dậy sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân; thu hút đầu tư…

Ba Lan muốn đối thoại với EU giải quyết tranh cãi cải cách tư pháp
Ba Lan muốn đối thoại với EU giải quyết tranh cãi cải cách tư pháp

VOV.VN - Chính phủ Ba Lan muốn duy trì kênh đối thoại với lãnh đạo EU để Brussels hiểu lý do Ba Lan lại tiến hành cải cách hệ thống tư pháp ở nước này.

Ba Lan muốn đối thoại với EU giải quyết tranh cãi cải cách tư pháp

Ba Lan muốn đối thoại với EU giải quyết tranh cãi cải cách tư pháp

VOV.VN - Chính phủ Ba Lan muốn duy trì kênh đối thoại với lãnh đạo EU để Brussels hiểu lý do Ba Lan lại tiến hành cải cách hệ thống tư pháp ở nước này.