Từ khóa tìm kiếm: kết luận oan nhiễm HIV trong 10 năm

Hỗ trợ 50 triệu đồng cho người bị kết luận nhầm nhiễm HIV
Hỗ trợ 50 triệu đồng cho người bị kết luận nhầm nhiễm HIV

VOV.VN - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An và ông Sửu đã thống nhất mức hỗ trợ 50 triệu đồng vì đã kết luận nhầm người này nhiễm HIV trong 10 năm.

Hỗ trợ 50 triệu đồng cho người bị kết luận nhầm nhiễm HIV

Hỗ trợ 50 triệu đồng cho người bị kết luận nhầm nhiễm HIV

VOV.VN - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An và ông Sửu đã thống nhất mức hỗ trợ 50 triệu đồng vì đã kết luận nhầm người này nhiễm HIV trong 10 năm.