Từ khóa tìm kiếm: kết luận thanh tra Đồng Tâm

UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý đất trong thời gian dài
UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý đất trong thời gian dài

VOV.VN - UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý trong thời gian dài, các kiến nghị của ông Lê Đình Kình là không đúng, đề nghị làm rõ trách nhiệm các bên...

UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý đất trong thời gian dài

UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý đất trong thời gian dài

VOV.VN - UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý trong thời gian dài, các kiến nghị của ông Lê Đình Kình là không đúng, đề nghị làm rõ trách nhiệm các bên...