Từ khóa tìm kiếm: kết quả đạt được

Tổng kết Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41
Tổng kết Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41

VOV.VN - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự Hội nghị tổng kết Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41.

Tổng kết Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41

Tổng kết Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41

VOV.VN - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự Hội nghị tổng kết Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41.

APEC 2017: Động lực mới cho tăng trưởng, vị thế mới cho Việt Nam
APEC 2017: Động lực mới cho tăng trưởng, vị thế mới cho Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam tiếp tục chứng tỏ là một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của APEC; là điểm đến an toàn và hấp dẫn đối với cộng đồng quốc tế.

APEC 2017: Động lực mới cho tăng trưởng, vị thế mới cho Việt Nam

APEC 2017: Động lực mới cho tăng trưởng, vị thế mới cho Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam tiếp tục chứng tỏ là một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của APEC; là điểm đến an toàn và hấp dẫn đối với cộng đồng quốc tế.

Những kết quả nổi bật chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng
Những kết quả nổi bật chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng

VOV.VN - Việc phát triển quan hệ với Trung Quốc luôn là lựa chọn chiến lược và là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Những kết quả nổi bật chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng

Những kết quả nổi bật chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng

VOV.VN - Việc phát triển quan hệ với Trung Quốc luôn là lựa chọn chiến lược và là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.