Từ khóa tìm kiếm: ket qua khich le

Bộ LĐTB&XH tổng kết Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 43
Bộ LĐTB&XH tổng kết Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 43

VOV.VN - Đoàn Việt Nam đã tham dự 13 nghề thuộc 5/6 lĩnh vực ngành nghề trong Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 43 và giành kết quả đáng khích lệ.

Bộ LĐTB&XH tổng kết Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 43

Bộ LĐTB&XH tổng kết Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 43

VOV.VN - Đoàn Việt Nam đã tham dự 13 nghề thuộc 5/6 lĩnh vực ngành nghề trong Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 43 và giành kết quả đáng khích lệ.