Từ khóa tìm kiếm: kết quả trưng cầu ý dân Anh

Hối hận vì Brexit, nhiều cử tri Anh ước có thể bỏ phiếu lại
Hối hận vì Brexit, nhiều cử tri Anh ước có thể bỏ phiếu lại

VOV.VN - Một cử tri đã nói với BBC rằng: “Tôi không nghĩ rằng lá phiếu của mình gây ra nhiều hậu quả như thế”.

Hối hận vì Brexit, nhiều cử tri Anh ước có thể bỏ phiếu lại

Hối hận vì Brexit, nhiều cử tri Anh ước có thể bỏ phiếu lại

VOV.VN - Một cử tri đã nói với BBC rằng: “Tôi không nghĩ rằng lá phiếu của mình gây ra nhiều hậu quả như thế”.

Lo ngại "hiệu ứng domino" ở EU từ Brexit
Lo ngại "hiệu ứng domino" ở EU từ Brexit

VOV.VN - Lãnh đạo các nước Trung-Đông Âu kêu gọi Liên minh châu Âu cần phải thay đổi chính sách của mình và biết lắng nghe hơn tiếng nói của người dân.

Lo ngại "hiệu ứng domino" ở EU từ Brexit

Lo ngại "hiệu ứng domino" ở EU từ Brexit

VOV.VN - Lãnh đạo các nước Trung-Đông Âu kêu gọi Liên minh châu Âu cần phải thay đổi chính sách của mình và biết lắng nghe hơn tiếng nói của người dân.