Từ khóa tìm kiếm: khắc phục hạn chế

Triệt để tránh tái diễn hacker tấn công mạng hàng không
Triệt để tránh tái diễn hacker tấn công mạng hàng không

VOV.VN - Một trong những yêu cầu của Tổ công tác của Thủ tướng trong buổi làm việc với  3 Tổng Công ty của ngành hàng không là tránh tái diễn hacker.

Triệt để tránh tái diễn hacker tấn công mạng hàng không

Triệt để tránh tái diễn hacker tấn công mạng hàng không

VOV.VN - Một trong những yêu cầu của Tổ công tác của Thủ tướng trong buổi làm việc với  3 Tổng Công ty của ngành hàng không là tránh tái diễn hacker.

Thể chế kinh tế thị trường cần đồng bộ và hiện đại
Thể chế kinh tế thị trường cần đồng bộ và hiện đại

VOV.VN - Muốn đất nước phát triển, phải khắc phục ngay các hạn chế và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta hiện nay.

Thể chế kinh tế thị trường cần đồng bộ và hiện đại

Thể chế kinh tế thị trường cần đồng bộ và hiện đại

VOV.VN - Muốn đất nước phát triển, phải khắc phục ngay các hạn chế và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta hiện nay.