Từ khóa tìm kiếm: Khách Trung Quốc kéo sang Việt Nam

Các công ty du lịch Trung Quốc chui lũng đoạn ở Quảng Ninh: Vì đâu?
Các công ty du lịch Trung Quốc chui lũng đoạn ở Quảng Ninh: Vì đâu?

VOV.VN - "Các công ty du lịch chui Trung Quốc đang núp bóng công ty Việt Nam, khống chế thị trường Việt Nam, thu hết lợi nhuận...".

Các công ty du lịch Trung Quốc chui lũng đoạn ở Quảng Ninh: Vì đâu?

Các công ty du lịch Trung Quốc chui lũng đoạn ở Quảng Ninh: Vì đâu?

VOV.VN - "Các công ty du lịch chui Trung Quốc đang núp bóng công ty Việt Nam, khống chế thị trường Việt Nam, thu hết lợi nhuận...".