Từ khóa tìm kiếm: khách từ Đà Nẵng về âm tính SARS-CoV-2

1.200 hành khách từ Đà Nẵng về Cần Thơ âm tính với SARS-CoV-2
1.200 hành khách từ Đà Nẵng về Cần Thơ âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, 1.200 hành khách từ Đà Nẵng về Sân bay quốc tế Cần Thơ trong 2 ngày 26 và 27/7 âm tính với SARS-CoV-2.

1.200 hành khách từ Đà Nẵng về Cần Thơ âm tính với SARS-CoV-2

1.200 hành khách từ Đà Nẵng về Cần Thơ âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, 1.200 hành khách từ Đà Nẵng về Sân bay quốc tế Cần Thơ trong 2 ngày 26 và 27/7 âm tính với SARS-CoV-2.