Từ khóa tìm kiếm: khám phá chợ nổi

Chùm ảnh: Khám phá chợ nổi Bangkok - Thái Lan
Chùm ảnh: Khám phá chợ nổi Bangkok - Thái Lan

VOV.VN - Hội chợ đang đang là kênh quảng bá và tiêu thụ sản phẩm rất hiệu quả cho các làng nghề truyền thống của các địa phương Thái Lan.

Chùm ảnh: Khám phá chợ nổi Bangkok - Thái Lan

Chùm ảnh: Khám phá chợ nổi Bangkok - Thái Lan

VOV.VN - Hội chợ đang đang là kênh quảng bá và tiêu thụ sản phẩm rất hiệu quả cho các làng nghề truyền thống của các địa phương Thái Lan.