Từ khóa tìm kiếm: Khánh thành Tượng đài tập kết

Khánh thành Tượng đài tập kết năm 1954 tại Cao Lãnh
Khánh thành Tượng đài tập kết năm 1954 tại Cao Lãnh

VOV.VN - Công trình Tượng đài tập kết năm 1954 tại Cao Lãnh sẽ được địa phương quản lý, sử dụng và làm nơi sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí. 

Khánh thành Tượng đài tập kết năm 1954 tại Cao Lãnh

Khánh thành Tượng đài tập kết năm 1954 tại Cao Lãnh

VOV.VN - Công trình Tượng đài tập kết năm 1954 tại Cao Lãnh sẽ được địa phương quản lý, sử dụng và làm nơi sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí.