Từ khóa tìm kiếm: khảo sát tiền lương

Sẽ khảo sát tiền lương, lao động ở một số doanh nghiệp phía Nam
Sẽ khảo sát tiền lương, lao động ở một số doanh nghiệp phía Nam

VOV.VN - Trong tháng 4, Hội đồng tiền lương Quốc gia sẽ khảo sát doanh nghiệp để đánh giá tình hình tiền lương và những tác động của lương tối thiểu vùng 2018.

Sẽ khảo sát tiền lương, lao động ở một số doanh nghiệp phía Nam

Sẽ khảo sát tiền lương, lao động ở một số doanh nghiệp phía Nam

VOV.VN - Trong tháng 4, Hội đồng tiền lương Quốc gia sẽ khảo sát doanh nghiệp để đánh giá tình hình tiền lương và những tác động của lương tối thiểu vùng 2018.

Khảo sát tiền lương tại các cơ quan của Quốc hội
Khảo sát tiền lương tại các cơ quan của Quốc hội

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội tiếp tục phân tích, góp ý xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương.

Khảo sát tiền lương tại các cơ quan của Quốc hội

Khảo sát tiền lương tại các cơ quan của Quốc hội

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội tiếp tục phân tích, góp ý xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương.

​PTT Vương Đình Huệ khảo sát tiền lương tại Đảng ủy Khối DN Trung ương
​PTT Vương Đình Huệ khảo sát tiền lương tại Đảng ủy Khối DN Trung ương

VOV.VN - Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, chính sách tiền lương là biện pháp quan trọng tái cơ cấu lại tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

​PTT Vương Đình Huệ khảo sát tiền lương tại Đảng ủy Khối DN Trung ương

​PTT Vương Đình Huệ khảo sát tiền lương tại Đảng ủy Khối DN Trung ương

VOV.VN - Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, chính sách tiền lương là biện pháp quan trọng tái cơ cấu lại tập đoàn, tổng công ty nhà nước.