Từ khóa tìm kiếm: khen thưởng

Tiết kiệm 460 tỷ đồng/năm nhờ quản lý công dân theo công nghệ số
Tiết kiệm 460 tỷ đồng/năm nhờ quản lý công dân theo công nghệ số

VOV.VN -Nếu thực hiện đơn giản hóa hành chính, quản lý công dân theo công nghệ số thì cả nước sẽ tiết kiệm được hơn 460 tỷ đồng mỗi năm.

Tiết kiệm 460 tỷ đồng/năm nhờ quản lý công dân theo công nghệ số

Tiết kiệm 460 tỷ đồng/năm nhờ quản lý công dân theo công nghệ số

VOV.VN -Nếu thực hiện đơn giản hóa hành chính, quản lý công dân theo công nghệ số thì cả nước sẽ tiết kiệm được hơn 460 tỷ đồng mỗi năm.

Vấn đề Biển Đông nóng tới phút cuối cùng tại Shang-ri La
Vấn đề Biển Đông nóng tới phút cuối cùng tại Shang-ri La

VOV.VN -Đối thoại Shangri-La bước sang ngày làm việc cuối cùng với chủ đề củng cố trật tự khu vực.

Vấn đề Biển Đông nóng tới phút cuối cùng tại Shang-ri La

Vấn đề Biển Đông nóng tới phút cuối cùng tại Shang-ri La

VOV.VN -Đối thoại Shangri-La bước sang ngày làm việc cuối cùng với chủ đề củng cố trật tự khu vực.