Từ khóa tìm kiếm: khi nào có thể dỡ bỏ phong tỏa

3 điều kiện tối quan trọng để các quốc gia dỡ bỏ phong tỏa chống Covid-19
3 điều kiện tối quan trọng để các quốc gia dỡ bỏ phong tỏa chống Covid-19

VOV.VN - Chuyên gia Panovska-Griffiths cho rằng, có một số điều kiện mà các quốc gia nên đáp ứng trước khi dỡ bỏ biện pháp phong tỏa để ngăn chặn dịch Covid-19.

3 điều kiện tối quan trọng để các quốc gia dỡ bỏ phong tỏa chống Covid-19

3 điều kiện tối quan trọng để các quốc gia dỡ bỏ phong tỏa chống Covid-19

VOV.VN - Chuyên gia Panovska-Griffiths cho rằng, có một số điều kiện mà các quốc gia nên đáp ứng trước khi dỡ bỏ biện pháp phong tỏa để ngăn chặn dịch Covid-19.