Từ khóa tìm kiếm: khối lượng nhập khẩu

Nhật Bản tiếp tục thâm hụt thương mại
Nhật Bản tiếp tục thâm hụt thương mại

VOV.VN - Thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong nửa đầu năm tài chính 2014 tăng lên gần 51 tỷ USD.

Nhật Bản tiếp tục thâm hụt thương mại

Nhật Bản tiếp tục thâm hụt thương mại

VOV.VN - Thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong nửa đầu năm tài chính 2014 tăng lên gần 51 tỷ USD.

Giá cao su xuất khẩu giảm hơn 24%
Giá cao su xuất khẩu giảm hơn 24%

Xuất khẩu cao su đạt 705.000 tấn với giá trị đạt 1,25 tỷ USD, giảm 2,4% về khối lượng và giảm 21,9% về giá trị so với năm 2013.

Giá cao su xuất khẩu giảm hơn 24%

Giá cao su xuất khẩu giảm hơn 24%

Xuất khẩu cao su đạt 705.000 tấn với giá trị đạt 1,25 tỷ USD, giảm 2,4% về khối lượng và giảm 21,9% về giá trị so với năm 2013.