Từ khóa tìm kiếm: khối lượng xuất khẩu

Xuất khẩu cao su giảm trong 2 tháng đầu năm 2019
Xuất khẩu cao su giảm trong 2 tháng đầu năm 2019

VOV.VN - Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, cao su xuất khẩu ước đạt 186.000 tấn, giảm cả số lượng và trị giá. 

Xuất khẩu cao su giảm trong 2 tháng đầu năm 2019

Xuất khẩu cao su giảm trong 2 tháng đầu năm 2019

VOV.VN - Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, cao su xuất khẩu ước đạt 186.000 tấn, giảm cả số lượng và trị giá. 

Điểm danh các mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu kỉ lục
Điểm danh các mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu kỉ lục

VOV.VN - 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản ước đạt 22,14 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ 2016.

Điểm danh các mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu kỉ lục

Điểm danh các mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu kỉ lục

VOV.VN - 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản ước đạt 22,14 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ 2016.

Giá cao su xuất khẩu giảm hơn 24%
Giá cao su xuất khẩu giảm hơn 24%

Xuất khẩu cao su đạt 705.000 tấn với giá trị đạt 1,25 tỷ USD, giảm 2,4% về khối lượng và giảm 21,9% về giá trị so với năm 2013.

Giá cao su xuất khẩu giảm hơn 24%

Giá cao su xuất khẩu giảm hơn 24%

Xuất khẩu cao su đạt 705.000 tấn với giá trị đạt 1,25 tỷ USD, giảm 2,4% về khối lượng và giảm 21,9% về giá trị so với năm 2013.

Xuất khẩu hồ tiêu tăng mạnh cả về lượng và giá
Xuất khẩu hồ tiêu tăng mạnh cả về lượng và giá

VOV.VN -Khối lượng xuất khẩu tiêu 6 tháng đầu năm đạt 111.000 tấn với giá trị 790 triệu USD, tăng 36,2% về khối lượng và tăng 47,8% về giá trị.

Xuất khẩu hồ tiêu tăng mạnh cả về lượng và giá

Xuất khẩu hồ tiêu tăng mạnh cả về lượng và giá

VOV.VN -Khối lượng xuất khẩu tiêu 6 tháng đầu năm đạt 111.000 tấn với giá trị 790 triệu USD, tăng 36,2% về khối lượng và tăng 47,8% về giá trị.