Từ khóa tìm kiếm: khôi phục lại đường bay

Lào chuẩn bị phục hồi đường bay Hà Nội - Vientiane
Lào chuẩn bị phục hồi đường bay Hà Nội - Vientiane

VOV.VN - Lào đã sẵn sàng cho việc khôi phục lại đường bay Hà Nội- Vientiane. Tuy nhiên, chưa công bố chính xác ngày triển khai.

Lào chuẩn bị phục hồi đường bay Hà Nội - Vientiane

Lào chuẩn bị phục hồi đường bay Hà Nội - Vientiane

VOV.VN - Lào đã sẵn sàng cho việc khôi phục lại đường bay Hà Nội- Vientiane. Tuy nhiên, chưa công bố chính xác ngày triển khai.