Từ khóa tìm kiếm: Khối Thị trường chung Nam Mỹ

Nhìn lại 30 năm Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)
Nhìn lại 30 năm Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)

VOV.VN - Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) là một thành tựu lịch sử trong khu vực và là một trong những cột mốc quan trọng đối với hội nhập kinh tế Mỹ Latin, với kỳ vọng vượt lên tư duy trước đó về sự đối đầu giữa các quốc gia và tạo ra động lực hợp tác.

Nhìn lại 30 năm Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)

Nhìn lại 30 năm Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)

VOV.VN - Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) là một thành tựu lịch sử trong khu vực và là một trong những cột mốc quan trọng đối với hội nhập kinh tế Mỹ Latin, với kỳ vọng vượt lên tư duy trước đó về sự đối đầu giữa các quốc gia và tạo ra động lực hợp tác.

Tổng thống Brazil sẽ kháng nghị lên Mercosur nếu bị luận tội
Tổng thống Brazil sẽ kháng nghị lên Mercosur nếu bị luận tội

VOV.VN - Tổng thống Brazil Dilma Rousseff ngày 22/4 cho biết, bà sẽ kháng nghị lên Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) nếu bị luận tội một cách phi pháp.

Tổng thống Brazil sẽ kháng nghị lên Mercosur nếu bị luận tội

Tổng thống Brazil sẽ kháng nghị lên Mercosur nếu bị luận tội

VOV.VN - Tổng thống Brazil Dilma Rousseff ngày 22/4 cho biết, bà sẽ kháng nghị lên Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) nếu bị luận tội một cách phi pháp.