Từ khóa tìm kiếm: khởi tố đối tượng cướp giật

Đi cướp giật để có tiền trả nợ cờ bạc
Đi cướp giật để có tiền trả nợ cờ bạc

Bước đầu Huy khai nhận, do thua cờ bạc, bị đòi nợ nên đi cướp giật để có tiền trả nợ. 

Đi cướp giật để có tiền trả nợ cờ bạc

Đi cướp giật để có tiền trả nợ cờ bạc

Bước đầu Huy khai nhận, do thua cờ bạc, bị đòi nợ nên đi cướp giật để có tiền trả nợ.