Từ khóa tìm kiếm: khởi tố tội cố ý gây thương tích

​Khởi tố thêm tội danh nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ
​Khởi tố thêm tội danh nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ

Lê Thị Huyền Trang - một trong ba thành viên nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ ở Quảng Nam vừa bị khởi tố thêm tội cố ý gây thương tích.

​Khởi tố thêm tội danh nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ

​Khởi tố thêm tội danh nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ

Lê Thị Huyền Trang - một trong ba thành viên nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ ở Quảng Nam vừa bị khởi tố thêm tội cố ý gây thương tích.