Từ khóa tìm kiếm: không cho tiền mua điện thoại

Con tự tử vì bố mẹ nghèo không cho đủ tiền mua điện thoại cảm ứng
Con tự tử vì bố mẹ nghèo không cho đủ tiền mua điện thoại cảm ứng

Xin bố mẹ 2,5 triệu đồng để mua chiếc điện thoại cảm ứng nhưng bố mẹ không đồng ý vì nhà quá khó khăn, P. tức giận uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Con tự tử vì bố mẹ nghèo không cho đủ tiền mua điện thoại cảm ứng

Con tự tử vì bố mẹ nghèo không cho đủ tiền mua điện thoại cảm ứng

Xin bố mẹ 2,5 triệu đồng để mua chiếc điện thoại cảm ứng nhưng bố mẹ không đồng ý vì nhà quá khó khăn, P. tức giận uống thuốc diệt cỏ tự tử.