Từ khóa tìm kiếm: không công nhận nhà nước

Kế hoạch sáp nhập Bờ Tây của Israel: “Thùng thuốc súng ở Trung Đông”
Kế hoạch sáp nhập Bờ Tây của Israel: “Thùng thuốc súng ở Trung Đông”

VOV.VN - Trước kế hoạch của Israel đơn phương sáp nhập Bờ Tây, Palestine đe dọa sẽ rút lại sự công nhận đối với nhà nước Israel.

Kế hoạch sáp nhập Bờ Tây của Israel: “Thùng thuốc súng ở Trung Đông”

Kế hoạch sáp nhập Bờ Tây của Israel: “Thùng thuốc súng ở Trung Đông”

VOV.VN - Trước kế hoạch của Israel đơn phương sáp nhập Bờ Tây, Palestine đe dọa sẽ rút lại sự công nhận đối với nhà nước Israel.

Serbia cảnh báo nguy cơ nổ ra chiến tranh mới tại khu vực Balkan
Serbia cảnh báo nguy cơ nổ ra chiến tranh mới tại khu vực Balkan

VOV.VN - Trước việc Albania cố gắng lập liên minh với Kosovo – quốc gia không được Serbia công nhận, Serbia cảnh báo về nguy cơ chiến tranh ở Balkan.

Serbia cảnh báo nguy cơ nổ ra chiến tranh mới tại khu vực Balkan

Serbia cảnh báo nguy cơ nổ ra chiến tranh mới tại khu vực Balkan

VOV.VN - Trước việc Albania cố gắng lập liên minh với Kosovo – quốc gia không được Serbia công nhận, Serbia cảnh báo về nguy cơ chiến tranh ở Balkan.