Từ khóa tìm kiếm: không phát hiện ca mắc Covid-19

Thông tin Đà Nẵng xuất hiện ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng là không có cơ sở
Thông tin Đà Nẵng xuất hiện ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng là không có cơ sở

VOV.VN - Mấy ngày qua, dư luận tại TP Đà Nẵng rộ lên tin đồn phát hiện ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Đây là tin đồn không có cơ sở, gây hoang mang dư luận.

Thông tin Đà Nẵng xuất hiện ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng là không có cơ sở

Thông tin Đà Nẵng xuất hiện ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng là không có cơ sở

VOV.VN - Mấy ngày qua, dư luận tại TP Đà Nẵng rộ lên tin đồn phát hiện ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Đây là tin đồn không có cơ sở, gây hoang mang dư luận.

Ngày 22/4, Hà Nội hạ mức nguy cơ nếu không phát hiện thêm ca mắc Covid-19
Ngày 22/4, Hà Nội hạ mức nguy cơ nếu không phát hiện thêm ca mắc Covid-19

VOV.VN - Đến ngày 22/4, Hà Nội nếu không phát hiện ca nhiễm nào có thể sẽ hạ mức nguy cơ, TP sẽ có Chỉ thị mới nhưng chắc chắn không gỡ hết lệnh cách ly xã hội.

Ngày 22/4, Hà Nội hạ mức nguy cơ nếu không phát hiện thêm ca mắc Covid-19

Ngày 22/4, Hà Nội hạ mức nguy cơ nếu không phát hiện thêm ca mắc Covid-19

VOV.VN - Đến ngày 22/4, Hà Nội nếu không phát hiện ca nhiễm nào có thể sẽ hạ mức nguy cơ, TP sẽ có Chỉ thị mới nhưng chắc chắn không gỡ hết lệnh cách ly xã hội.