Từ khóa tìm kiếm: khu hạt nhân Triều Tiên

Báo Mỹ:Phát hiện 2 cơ sở ngầm bí mật trong khu hạt nhân của Triều Tiên
Báo Mỹ:Phát hiện 2 cơ sở ngầm bí mật trong khu hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Ảnh vệ tinh cho thấy sự tồn tại 2 cơ sở ngầm bí mật bên trong khu hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên giữa lúc đàm phán Mỹ-Triều đang bấp bênh.

Báo Mỹ:Phát hiện 2 cơ sở ngầm bí mật trong khu hạt nhân của Triều Tiên

Báo Mỹ:Phát hiện 2 cơ sở ngầm bí mật trong khu hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Ảnh vệ tinh cho thấy sự tồn tại 2 cơ sở ngầm bí mật bên trong khu hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên giữa lúc đàm phán Mỹ-Triều đang bấp bênh.