Từ khóa tìm kiếm: khu xử lý rác Nam Sơn

Dân mong đối thoại với lãnh đạo Hà Nội về bãi rác Nam Sơn
Dân mong đối thoại với lãnh đạo Hà Nội về bãi rác Nam Sơn

VOV.VN - Người dân quanh bãi rác Nam Sơn mong muốn được đối thoại với lãnh đạo thành phố Hà Nội, bởi những vướng mắc của họ, lãnh đạo cấp huyện, cấp xã không đủ thẩm quyền giải quyết.

Dân mong đối thoại với lãnh đạo Hà Nội về bãi rác Nam Sơn

Dân mong đối thoại với lãnh đạo Hà Nội về bãi rác Nam Sơn

VOV.VN - Người dân quanh bãi rác Nam Sơn mong muốn được đối thoại với lãnh đạo thành phố Hà Nội, bởi những vướng mắc của họ, lãnh đạo cấp huyện, cấp xã không đủ thẩm quyền giải quyết.

Lãnh đạo Hà Nội về, dân dựng lều chặn xe chở rác vào bãi Nam Sơn
Lãnh đạo Hà Nội về, dân dựng lều chặn xe chở rác vào bãi Nam Sơn

VOV.VN - Một lần nữa người dân 2 xã Nam Sơn, Hồng Kỳ của huyện Sóc Sơn, Hà Nội lại dựng lều bạt, mang chăn chiếu ra chặn xe chở rác vào khu xử lý rác Nam Sơn.

Lãnh đạo Hà Nội về, dân dựng lều chặn xe chở rác vào bãi Nam Sơn

Lãnh đạo Hà Nội về, dân dựng lều chặn xe chở rác vào bãi Nam Sơn

VOV.VN - Một lần nữa người dân 2 xã Nam Sơn, Hồng Kỳ của huyện Sóc Sơn, Hà Nội lại dựng lều bạt, mang chăn chiếu ra chặn xe chở rác vào khu xử lý rác Nam Sơn.