Từ khóa tìm kiếm: khuyết điểm của Ban cán sự Đảng bộ Tài nguyên môi trường

Chính thức kỷ luật hàng loạt cựu quan chức Bộ Tài nguyên-Môi trường
Chính thức kỷ luật hàng loạt cựu quan chức Bộ Tài nguyên-Môi trường

VOV.VN - Các ông Nguyễn Minh Quang, Võ Kim Cự, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thái Lai... bị Ban Bí thư kỷ luật nặng

Chính thức kỷ luật hàng loạt cựu quan chức Bộ Tài nguyên-Môi trường

Chính thức kỷ luật hàng loạt cựu quan chức Bộ Tài nguyên-Môi trường

VOV.VN - Các ông Nguyễn Minh Quang, Võ Kim Cự, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thái Lai... bị Ban Bí thư kỷ luật nặng