Từ khóa tìm kiếm: kích thích tiêu dùng

Người Việt đã mạnh tay hơn trong chi tiêu
Người Việt đã mạnh tay hơn trong chi tiêu

VOV.VN - Trong tháng 11, thương mại trong nước tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt mức tăng cao 13,2%, thị trường trong nước có dấu hiệu hồi phục tốt.

Người Việt đã mạnh tay hơn trong chi tiêu

Người Việt đã mạnh tay hơn trong chi tiêu

VOV.VN - Trong tháng 11, thương mại trong nước tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt mức tăng cao 13,2%, thị trường trong nước có dấu hiệu hồi phục tốt.

Trước áp lực giảm sút kinh tế, Trung Quốc ra sức kích thích tiêu dùng
Trước áp lực giảm sút kinh tế, Trung Quốc ra sức kích thích tiêu dùng

VOV.VN - Trung Quốc đang tập trung tạo việc làm và kích thích tiêu dùng trong nước nhằm đối phó với áp lực giảm sút kinh tế.

Trước áp lực giảm sút kinh tế, Trung Quốc ra sức kích thích tiêu dùng

Trước áp lực giảm sút kinh tế, Trung Quốc ra sức kích thích tiêu dùng

VOV.VN - Trung Quốc đang tập trung tạo việc làm và kích thích tiêu dùng trong nước nhằm đối phó với áp lực giảm sút kinh tế.

Nhiều nhóm hàng được giảm thuế khi nhập khẩu vào Trung Quốc
Nhiều nhóm hàng được giảm thuế khi nhập khẩu vào Trung Quốc

VOV.VN - Các mặt hàng thuộc Nhóm 1 giảm thuế từ mức 15% còn 13% Nhóm 2 giảm từ 25% xuống 20% nhưng giữ nguyên thuế các mặt hàng Nhóm 3.

Nhiều nhóm hàng được giảm thuế khi nhập khẩu vào Trung Quốc

Nhiều nhóm hàng được giảm thuế khi nhập khẩu vào Trung Quốc

VOV.VN - Các mặt hàng thuộc Nhóm 1 giảm thuế từ mức 15% còn 13% Nhóm 2 giảm từ 25% xuống 20% nhưng giữ nguyên thuế các mặt hàng Nhóm 3.