Từ khóa tìm kiếm: kiểm định xe cũ

Danh sách gần 245.000 xe ôtô hết hạn đăng kiểm, bị cấm lưu thông
Danh sách gần 245.000 xe ôtô hết hạn đăng kiểm, bị cấm lưu thông

VOV.VN -Cả nước có hiện có 244.006 xe cơ giới quá hạn kiểm định trên 30 ngày tính tại thời điểm 1/10 và bị cấm lưu hành ngoài đường theo quy định.

Danh sách gần 245.000 xe ôtô hết hạn đăng kiểm, bị cấm lưu thông

Danh sách gần 245.000 xe ôtô hết hạn đăng kiểm, bị cấm lưu thông

VOV.VN -Cả nước có hiện có 244.006 xe cơ giới quá hạn kiểm định trên 30 ngày tính tại thời điểm 1/10 và bị cấm lưu hành ngoài đường theo quy định.